Index of /source/2022.12.1/


../
sha1sum_2022.12.1.txt               28-Nov-2022 12:00        2126
tine20-activesync_2022.12.1.tar.bz2        28-Nov-2022 11:57       137332
tine20-allinone_2022.12.1.tar.bz2         28-Nov-2022 12:00      86262636
tine20-bookmarks_2022.12.1.tar.bz2         28-Nov-2022 11:57       103826
tine20-build_2022.12.1.tar.bz2           28-Nov-2022 11:58       1770200
tine20-calendar_2022.12.1.tar.bz2         28-Nov-2022 11:57       5869481
tine20-coredata_2022.12.1.tar.bz2         28-Nov-2022 11:57        61386
tine20-courses_2022.12.1.tar.bz2          28-Nov-2022 11:57       142536
tine20-crm_2022.12.1.tar.bz2            28-Nov-2022 11:57       336602
tine20-dfcom_2022.12.1.tar.bz2           28-Nov-2022 11:57        26901
tine20-efile_2022.12.1.tar.bz2           28-Nov-2022 11:57       124126
tine20-felamimail_2022.12.1.tar.bz2        28-Nov-2022 11:57       1266609
tine20-filemanager_2022.12.1.tar.bz2        28-Nov-2022 11:57       975139
tine20-gdpr_2022.12.1.tar.bz2           28-Nov-2022 11:57        42903
tine20-humanresources_2022.12.1.tar.bz2      28-Nov-2022 11:57       532730
tine20-inventory_2022.12.1.tar.bz2         28-Nov-2022 11:57        91809
tine20-matrixsynapseintegrator_2022.12.1.tar.bz2  28-Nov-2022 11:57        3210
tine20-onlyofficeintegrator_2022.12.1.tar.bz2   28-Nov-2022 11:57       189147
tine20-phone_2022.12.1.tar.bz2           28-Nov-2022 11:57       179402
tine20-projects_2022.12.1.tar.bz2         28-Nov-2022 11:57       119420
tine20-sales_2022.12.1.tar.bz2           28-Nov-2022 11:57       3594552
tine20-simplefaq_2022.12.1.tar.bz2         28-Nov-2022 11:57       122479
tine20-sso_2022.12.1.tar.bz2            28-Nov-2022 11:57       282039
tine20-tasks_2022.12.1.tar.bz2           28-Nov-2022 11:57       173611
tine20-timetracker_2022.12.1.tar.bz2        28-Nov-2022 11:57       230613
tine20-tinebase_2022.12.1.tar.bz2         28-Nov-2022 11:58      73393018
tine20-voip_2022.12.1.tar.bz2           28-Nov-2022 12:00       515990
tine20-voipmanager_2022.12.1.tar.bz2        28-Nov-2022 11:58       325507
translations.tar.gz                28-Nov-2022 12:00       3148768